B I O R A D

Stowarzyszenie Biorad powstało w 1982. Świadczy usługi prozdrowotne na rzecz mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska oraz mieszkańców całej Polski.

Zrzesza wielu członków zajmujących się psychotroniką. Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz społeczeństwa poprzez informowanie go o sprawach związanych z poprawą stanu własnego zdrowia. Służą temu cykliczne wykłady organizowane przez stowarzyszenie w jego siedzibie przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 44a w piątkowe popołudnia od godziny 17, na który wstęp jest wolny.

Stowarzyszenie prowadzi różnorodne usługi z zakresu radiestezji czy bioterapii oraz pokrewnych działów psychotroniki. Staramy się je wykonywać zgodnie z etyką.

Stowarzyszenie prowadzi również różnorodne szkolenia miedzy innymi przygotowujące do zdania egzaminu na czeladnika w zawodzie radiesteta czy bioterapeuta.