BIORAD

Czym zajmuje się bioterapia ?

Ostatnio wzrosło w różnych kręgach społeczeństwa zainteresowanie sposobami postępowania leczniczego, nie wchodzącymi dotychczas w za­kres działania medycyny jako nauki o zdrowiu i chorobach człowieka, a którym przypisuje się znaczenie w rozpoznawaniu i równoważeniu energii (jak np. radiestezja, bioenergoterapia i inne terapie).

Zainteresowanie to znajduje między innymi wyraz w środkach masowego przekazu, zwłaszcza na wielu stronach internetowych..

Zdrowie każdego człowieka jest jego własnością, ale także przedmio­tem zainteresowania społeczeństwa i państwa, wskazują na to podjęte wiosną 2020 roku, kroki zaradcze poprzez wprowadzenie stanu epidemicznego w całym kraju, zapobiegając rozprzestrzenianiu się korona wirusa Covit-19.

Żyjący człowiek jest całością o charakterze fizyczno-psychicznym. Żywe ciało  psychiczne, jego odczuwanie oraz fizyczne akty i  postawy wobec środowiska w jakim żyje wpływają  na jego postępowanie i stan zdrowia.

Siła psychiczna jako energia witalna stanowi pewien kapitał jakim dysponuje człowiek w swoich codziennych działaniach. Ta siła może być wykorzystywana pozytywnie – albo być roztrwoniona na sprawy mało ważne.

Fundamentem Bioenergoterapii powinny być idee oraz wartości czerpane z natury oraz dorobku kultur świata wschodu oraz zachodu. Warunkiem  utrzymania zdrowia jest zachowanie równowagi w organizmie człowieka. Motorem wszystkich czynności życiowych jest energia witalna: wrodzona pochodząca od rodziców, nabyta wraz z wdychanym powietrzem oraz ze spożywanym pokarmem.

W środowisku,   w   którym   żyjemy   emanuje   naturalne   promieniowanie   z   ziemi   i   naturalne promieniowanie z kosmosu oraz promieniowanie z urządzeń, które wyprodukował człowiek.

Stosowane przez nas zabiegi Bioenergoterapii przynoszą poprawę stanu zdrowia. Największe efekty uzyskujemy w usuwaniu zaburzeń pracy serca i innych narządów.

Zabiegi Bioterapii polegają na nakładaniu dłoni na odpowiednie miejsca i organy wskazane przez klienta i oddziaływaniu na nie.

Taką wiedzę można zdobyć na kursach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Radiestetów i Bioterapeutów Biorad .