Czakroterapia

Czakroterapia – SAPTA CHAKRAS – SIEDEM PÓL ENERGETYCZNYCH Joga rozpatruje zespół psycho-somatyczny ludzkiego ciała według różnych poziomów koncentracji pól energetycznych w obrębie rdzenia kręgowego i głowy zwanych czakrami. Wyodrębnia się siedem takich pól w naszym ciele.Uważa się, że bioenergia, inaczej…

Bioenergoterapia

Kurs Bioenergoterapia zawodowa  W naszym Stowarzyszeniu po ukończeniu 120-godzinnego szkolenia z Bioterapii (to samo dotyczy Radiestezji) i zdaniu egzaminu na czeladnika w izbie rzemieślniczej , osoby zaczynają swoją indywidualną praktykę bioenergoterapeutyczną lub działają na rzecz naszego Stowarzyszenia. Kto prowadzi? –…

Wydawnictwa

Bioenergoterapia Wydawnictwa i artykuły     Jan Ligaszewski i Henryk Wielgosz są autorami książki o bioenergoterapii w praktyce pt. „Biomagnetyzm  Aikido”. Praktyczna bioenergoterapia    

Pracownia

Bioenergoterapia Pracownie Bioterapeuci spotykają w  3 środę m-ca w godzinach 17:00 -19:00 by wspólnie poznawać i stosować wiedzę anatomiczną oraz fizjologiczną organizmu. Uczestnicy pracowni wymieniają się doświadczeniami ze swojej praktyki i zdobytej wiedzy.  

Bioenergoterapia

Kurs Bioenergoterapia zawodowa  W naszym Stowarzyszeniu po ukończeniu 120-godzinnego szkolenia z Bioterapii  i zdaniu egzaminu na czeladnika w izbie rzemieślniczej, osoby zaczynają swoją indywidualną praktykę bioenergoterapeutyczną lub działają na rzecz naszego Stowarzyszenia. Kto prowadzi? – mgr Mirosław Budziński – tel. …

Czym zajmuje się bioterapia ?

BIORAD Czym zajmuje się bioterapia ? Ostatnio wzrosło w różnych kręgach społeczeństwa zainteresowanie sposobami postępowania leczniczego, nie wchodzącymi dotychczas w za­kres działania medycyny jako nauki o zdrowiu i chorobach człowieka, a którym przypisuje się znaczenie w rozpoznawaniu i równoważeniu energii…

 Praktyczna bioenergoterapia Przyczepiony

Praktyczna bioenergoterapia

Praktyczna bioenergoterapia Czesław Klimuszko swój czas poświęcał człowiekowi cierpiącemu i załamanemu, pomagał również uzdrawiając. Wykorzysty­wał wówczas, jak twierdził, siły i energię, drzemiące w człowieku. Nazywał je biopolem i bioenergią. „Człowiek, jako struktura psychofi­zyczna oraz jako suma licznych, przeróżnych związków chemicznych,…