Apel do Członków i Sympatyków Stowarzyszenia „Biorad” we Wrocławiu

Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan epidemii oraz wzrost w ostatnim okresie ilości zakażeń Koronawirusem, Zarząd Stowarzyszenia „Biorad” dla Państwa bezpieczeństwa, postanowił nadal utrzymać zawieszenie spotkań, szkoleń i usług w lokalu Stowarzyszenia przy ul. Ofiar Oświęcimskich 44A/8 we Wrocławiu.

 Jesienią 2020 r. zainwestowaliśmy w nową stronę internetową, dzięki wydatnej pomocy Członków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia „Biorad”.

Pragniemy serdecznie podziękować za to cenne wsparcie, które przyczyni się do lepszej komunikacji i współpracy między nami.

W lutym 2021 r. podpiszemy nową umowę z Zarządem Zasobu Komunalnego na najem lokalu, w którym jest siedziba Stowarzyszenia „Biorad” przy ul. Ofiar Oświęcimskich 44a/8 we Wrocławiu.

Zawieszenie spotkań, kursów i usług ogranicza nas bardzo w pozyskiwaniu środków finansowych niezbędnych dla funkcjonowania Stowarzyszenia Radiestetów i Bioterapeutów „Biorad”.

Dlatego też zwracamy się do Państwa z apelem o dobrowolną składkę, którą prosimy wpłacać na poniżej podane konto bankowe z dopiskiem „darowizna”.

Konto: PKO BP S.A. I O/Wrocław: 52 1020 5226 0000 6302 0155 5457

Dziękujemy za życzliwość i zrozumienie dla tej inicjatywy, zarówno przez mieszkańców naszego regionu jak i kraju. Ta pomoc przyczyni się do przetrwania Stowarzyszenia „Biorad” w tym trudnym dla nas wszystkich okresie spowodowanym pandemią.

Wyrażamy przekonanie, że w 2022 roku będziemy mogli wspólnie łączyć się ze sobą w obchodach 40-lecia Stowarzyszenia Radiestetów i Bioterapeutów „Biorad” we Wrocławiu.

Z wyrazami szacunku

Wiceprezes Stowarzyszenia „Biorad” we Wrocławiu
Mirosław Budziński

Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia „Biorad” we Wrocławiu
Jolanta Różycka

 

Wrocław,    dnia 23.02.2021 r.