BIORAD Stowarzyszenie Radiestetów i Bioenergoterapeutów

Dane kontaktowe

BIORAD Stowarzyszenie Radiestetów i Bioterapeutów
ul. Ofiar Oświęcimskich 44a/8, 50-059 Wrocław (oficyna, parter), dojście: 150 m od pl. Dominikańskiego.

Wszelkich Informacji udziela w godzinach 10.00-18.00
Magdalena Zagórska – tel. 796 364 707
Jolanta Różycka – tel. 609 673 787.

SEKRETARIAT Stowarzyszenia: tel. 71 372 37 11;
e-mail biorad@biorad.wroclaw.pl

Stowarzyszenie Biorad we Wrocławiu – Konto: PKO BP S.A. I O/Wrocław: 52 1020 5226 0000 6302 0155 5457

Władze stowarzyszenia

Zarząd:

 • Magdalena Zagórska – prezes
 • Jolanta Różycka – wiceprezes
 • Antoni Szczerba – członek prezydium
 • Magdalena Skrobisz – sekretarz
 • Urszula Kalisz – skarbnik
 • Ryszard Gontowicz – członek zarządu
 • Anna Krejner – czlonek zarządu
 • Radosław Krejner – członek zarządu 
 • Arkadiusz Lisiecki – członek zarządu
 • Bogusław Walczak – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

 • Michał Walczak – przewodniczący
 • Dorota Szydełko – wiceprzewodnicząca
 • Iwona Wąsowicz – członek

Sąd Koleżeński I i II instancji:

 • wakat – przewodniczący
 • Janina Sadowicz – wiceprzewodnicząca
 • Antoni Płócieniczak – sekretarz
 • Anna Kazimierczuk – członek
 • Andrzej Rozenkowski – członek
 • Witold Nowakowski – członek

Napisz do nas

Mapy google