Dotyk dla zdrowia

Metody zachowania dobrego zdrowia

Jest to nowoczesna metoda zachowania zdrowia i przywracania  równowagi ogólnoustrojowej. Opracowana przez lekarzy ze Stanów Zjednoczonych – dr Goodheartha i dr Thie, stanowi główny trzon kinezjologii stosowanej. Metoda łączy w sobie wiedzę medycyny współczesnej, doświadczenie medycyny   starożytnej   i  wiedzę   leczniczą   dalekiego   wschodu.   Umożliwia   lepsze   poznanie   i zrozumienie własnego ciała oraz aktywne oddziaływanie na pracę mięśni i organów wewnętrznych.

Celem metody jest kontrola i uaktywnienie przepływu energii witalnej organizmu oraz mobilizacja własnych sił regeneracji i samouzdrawiania.

Posługuje  się  prostymi  i łatwymi  do  opanowania  testami  mięśni.  Zabiegi  skierowane  są  na przywrócenie równowagi mięśniowej, czyli podstawowego warunku utrzymania właściwej postawy ciała i pełnego zdrowia w sensie fizycznym jak i psychicznym.

Stosowanie   w   praktyce   Dotyku   dla   zdrowia   przedłuża   aktywność   życiową,   daje   poczucie bezpieczeństwa wynikające ze zrozumienia fizjologii i zasad funkcjonowania organizmu ludzkiego, oszczędza czas i zmniejsza wydatki związane z leczeniem. Szkolenia prowadzi

Antoni   Szczerba   –   członek   Polskiego   Stowarzyszenia   Kinezjologów   posiadający   uprawnienia instruktorskie nadane przez International Kynesjology College w Zurychu