Dotyk dla zdrowia

Pracownia

Od wielu lat stowarzyszenie Biorad prowadzi pracownię Dotyk dla Zdrowia na którą, mogą uczęszczać członkowie stowarzyszenia jak i osoby, które ukończyły kursy i  szkolenia organizowane przez nasze stowarzyszenie.

Tematyka poszczególnych spotkań pracowni  jest bardzo różna. Obejmuje m.in.   lepsze   poznanie i zrozumienie własnego ciała oraz aktywne oddziaływanie na pracę mięśni i organów wewnętrznych.

Pracownie prowadzi ANTONI SZCZERBA.

 

Spotkania odbywają się w każdy wtorek miesiąca w siedzibie stowarzyszenia „Biorad” w godzinach 1700-19:00.