Radiestezja i Bioenergoterapia

Ryszard Gontowicz

Jest Mistrzem Radiestezji od listopada 2006 r. Przez cały ten czas czynnie praktykuje i zgłębia tajniki tej szerokiej dziedziny jaką jest Radiestezja a swoją bogatą wiedzą oraz doświadczeniem dzieli się z innymi na kursach, szkoleniach, warsztatach i wykładach organizowanych przez Stowarzyszenie Biorad. Od września 2007 r. jest także Mistrzem Bioenergoterapii i zajmuje się m. in. radiestezją terapeutyczną czyli tzw. Chromoterapią.

Wg słownika języka polskiego Radiestezja jest nauką zajmującą się emisją jonów przez substancje nie radioaktywne.
W świadomości większości społeczeństwa termin ten kojarzy się najczęściej z poszukiwaniem podziemnych cieków wody i ustalaniem miejsc szkodliwego promieniowania aby ich unikać. To duże uproszczenie.
Współczesna Radiestezja, w  odróżnieniu od tej uprawianej przez naszych przodków jest bardzo rozległą dziedziną wiedzy.
Wyodrębniły się takie działy jak:

  •  Biotronika – zajmująca się badaniem i określaniem skutków działania środowiska, oraz leków i składników pożywienia na organizmy żywe;
  •  Geotronika – czyli lokalizacja i badanie wszelkich anomalii geopatycznych;
  •  Fitotronika – obejmująca wzajemne oddziaływania na człowieka, zwierzęta i rośliny;}
  •  Teleradiestezja – jako najbardziej intrygująca – obejmuje m. in. poszukiwania na odległość zaginionych ludzi, przedmiotów itp.

tel. 786 111 786
e-mail: r.gontowicz@gmail.com