Bioenergoterapia

Pracownie

Uczestnicy pracowni wymieniają się doświadczeniami ze swojej praktyki i zdobytej wiedzy.