Bioenergoterapia

Pracownie

Bioterapeuci spotykają w  3 środę m-ca w godzinach 17:00 -19:00

by wspólnie poznawać i stosować wiedzę anatomiczną oraz fizjologiczną organizmu.

Uczestnicy pracowni wymieniają się doświadczeniami ze swojej praktyki i zdobytej wiedzy.