Czakroterapia - SAPTA CHAKRAS - SIEDEM PÓL ENERGETYCZNYCH

Joga rozpatruje zespół psycho-somatyczny ludzkiego ciała według różnych poziomów koncentracji pól energetycznych w obrębie rdzenia kręgowego i głowy zwanych czakrami. Wyodrębnia się siedem takich pól w naszym ciele.
Uważa się, że bioenergia, inaczej Prana dostaje się do głowy ukształtowanego płodu, po czym rozprzestrzenia się dalej i zajmuje całe ciało.
Na drodze Prany, począwszy od głowy w dół znajduje się sześć centrów lub czakr. Wszystkie one noszą nazwę Kamala /lotos/, ponieważ wszystkie mają kształt lotosu. Prana dostaje się do głowy i kieruje się w dół. W jodze uważa się, iż poprzez pewne ćwiczenia możliwe jest poprowadzenie jej ponownie do góry .Prana przechodzi kolejno przez wszystkie czakry. Proces ten nazywa się Shaktichalana i jest niezwykle trudny i złożony.
Uważa się również, że wielki kompleks energetyczny pozostaje w stanie uśpienia /bierności/ w. najniższym polu energii zwanym czakrą Muladhara /splot nerwowy krzyżowy/. Istnieje ponadto przekonanie, że energia ta może być przekształcona z formy potencjalnej, utajonej i statycznej w formę aktywną, kinetyczną, zdolną do reaktywacji i przetwarzania wszystkich systemów ludzkiego ciała z wyższymi stanami świadomości włącznie. Proces Shaktichalana ma na celu obudzenie energii, aby Prana mogła wznieść się z czakry Muladhara do siódmej czakry głowy Sahastrara.
Każdy poziom pola energetycznego „czakry” jest opisany w tekstach jogowskich i przypisany do odpowiedniego poziomu w ciele. Zadziwiającym jest fakt, iż wszystkie czakry dokładnie odpowiadają umiejscowieniu splotów nerwowych w systematyce współczesnej medycyny. Warto jednak zauważyć, że poza szeroko rozumianym podobieństwem do mózgu i rdzenia kręgowego dawni znawcy jogi nie łączyli czakr, z organicznym systemem nerwowym. Było to prawdopodobnie związane z brakiem dokładnej wiedzy anatomicznej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wiedzą medycyny hinduskiej do zgłębienia i „przetrawienia” jej technik do dostrojenia się do tej niewyczerpalnej, wiecznej harmonii, piękna i energii.