Radiestezja

Co to jest Radiestezja ?

Termin radiestezja wprowadził w latach 30-tych XX wieku francuski ksiądz-radiesteta Abbé Alexis Bouly (1865-1958) (łac. radiatio – promieniowanie i gr. aesthesia – wrażliwość odczuwanie). Obecnie radiestezja oznacza metodę specjalnych badań opartą na wrażliwości człowieka (biodetekcji) na emanacje subtelnych energii emitowane z różnych materii i substancji zlokalizowanych pod ziemią, na ziemi, w wodzie, atmosferze i kosmosie. Zajmuje się badaniem i poszukiwaniem promieniowań, które manifestują się na powierzchni ziemi (geotronika), badaniem związków i wzajemnych oddziaływań roślin oraz działania roślin na człowieka (fitotronika), oddziaływaniem radiacji na organizmy ludzkie i zwierzęce (biotronika). Radiestezja została oficjalnie uznana i wpisana w 1968 roku do rejestru UNESCO jako nauka. Jest nauką (dziedzina psychotroniki) o świadomym odbiorze różnych rodzajów wibracji (radiacji) i przekształcaniu ich poprzez reakcje biologiczne badacza (radiestety) we wskazania przyrządów radiestezyjnych różdżki czy wahadła.

Jeżeli już wiemy co to jest radiestezja to możemy zająć się teraz tym jak jej znajomość może przełożyć się na nasze codzienne życie. Musimy wiedzieć iż człowiek jest nie tylko istotą cielesną, ale ma również szereg ciał energetycznych (bioplazmatycznych), które otaczają jego ciało fizyczne. Są to ciała: eteryczne, astralne, mentalne, kazualne, duchowe o bardzo subtelnych energiach. Dodatkowo żyjemy w środowisku naturalnym, które posiada własną energetykę. Energia, która płynie z ziemi oraz z kosmosu i jest niezbędna do życia każdego żywego organizmu.

W organizmie człowieka następuje nieustanny przepływ energii i jej wymiana między nim a światem zewnętrznym. Źródłem energii krążącej w człowieku jest jego oddech, pokarmy, Ziemia i szeroko rozumiany kosmos. Każde z tych źródeł energii zapewnia nam jakąś jej część niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.

Człowiek posiada własny indywidualny poziom „wibracji” czyli tzw. „kolor radiestezyjny” od momentu urodzenia aż do swojej śmierci. Wibracje te są wypadkową procesów energetycznych, jakie zachodzą w naszym ciele od poziomu pojedynczej komórki. Ważne jest to, aby poziom energii tych wibracji był odpowiedni aby utrzymać nasz organizm w dobrej kondycji i zdrowiu. Wpływ zewnętrznych czynników może zakłócać nasze wibracje a tym samym prowadzić do osłabienia organizmu i zwiększonej podatności na procesy chorobowe. Organizm nasz leczy się sam. W związku z tym aby powrócić do równowagi w organizmie należy ograniczać wpływ szkodliwych czynników zewnętrznych na zdrowie człowieka a po wystąpieniu choroby stworzyć optymalne warunki do odzyskania zdrowia i samoregeneracji.

W obecnej dobie, kiedy nasze życie bardzo przyspieszyło, kiedy czas jakby szybciej biegł powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to w jakim środowisku przebywamy większość tego czasu. Jaki jest poziom energetyczny takiego miejsca i czy jest ono dla nas przyjazne. Aby spoglądać trochę innym okiem na otaczającą nas rzeczywistość należy spróbować na nowo zrozumieć otaczający nas świat zjawisk materialnych.

Energia i informacja stały się dziś podstawą wiedzy o każdym materialnym bycie czyli też o człowieku. Wszystko, co istnieje, nawzajem się przenika i jest ze sobą powiązane – jest swego rodzaju energią.

Mając powyższą wiedzę możemy stwierdzić, iż możemy pomóc sobie poprzez zmianę pola energetycznego i informacyjnego, które otacza wszystko, co istnieje.

We współczesnym świecie człowiek jest narażony na oddziaływanie przeróżnych bodźców powodujących zaburzenia w przepływie energii w jego ciele lub eliminujących jakieś jej składniki (wibracje), co w dłuższym okresie czasu może skutkować pogorszeniem stanu zdrowia. Nieustanny pośpiech, stresująca praca, wszechobecne promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące z telefonów komórkowych (smartfonów), stacji bazowych, komputerów, tabletów itd. powodują zmiany w fizjologii organizmu ludzkiego.

W związku z tym, aby zrównoważyć te niekorzystne czynniki dla naszego zdrowia należy zadbać o to, aby miejsca w których spędzamy dużo czasu w ciągu doby były dla nas maksymalnie bezpieczne i przyjazne, o zrównoważonym poziomie energetycznym. Oczywiście nie zawsze mamy wpływ na to, w jakim miejscu pracujemy i czy dobrze się w nim czujemy. Jednak nasze mieszkanie a zwłaszcza strefa nocnego wypoczynku powinny być dla naszego organizmu dobre, w miarę możliwości pozbawione tych wszystkich „złych” czynników, mających negatywny wpływ na nasze funkcjonowanie. Jest to konieczne, aby w trakcie nocnego wypoczynku nasz organizm mógł się regenerować i być na tyle silny, aby zrównoważyć codzienne oddziaływanie na niego negatywnych bodźców.

Oprócz wyżej wymienionych czynników mających wpływ na naszą energetykę a tym samym zdrowie są jeszcze inne ważne elementy, na które w obecnych czasach bardzo rzadko zwraca się uwagę przy wyborze miejsca do spania i wypoczynku.

Jest to promieniowanie (inaczej radiacja) pochodzące z cieków wodnych, uskoków geologicznych, minerałów itd., oraz radiacja pochodząca z promieniowań sieciowych siatki geobiologicznej Hartmanna i diagonalnej Currego a także promieniowania kształtów. Tego typu promieniowania mogą w niekorzystny sposób oddziaływać na nasz ustrój. Przy krótkotrwałym przebywaniu w takich strefach nie stwierdzono ubocznego wpływu na stan zdrowia człowieka. Jednak poddawanie się ekspozycji tego typu promieniowania przez okres kilku lat lub dłużej może mieć zgubny wpływ na stan naszego organizmu.

Reasumując szczególnie ważna jest profilaktyka, czyli zapobiegnie wystąpieniu choroby poprzez ograniczenie szkodliwego wpływu czynników zewnętrznych na zdrowie człowieka. Należy przy pomocy dobrego radiestety zidentyfikować strefy występowania szkodliwego promieniowania i poszukać takich miejsc, w których występują naturalne, pozytywne wibracje. Dzięki przebywaniu w takich miejscach będziemy mogli przez długie lata zachować wysoką energię życiową a nasz organizm będzie w trakcie nocnego wypoczynku podlegał samoregeneracji.