Kurs

Bioenergoterapia zawodowa

 W naszym Stowarzyszeniu po ukończeniu 120-godzinnego szkolenia z Bioterapii i zdaniu egzaminu na czeladnika w izbie rzemieślniczej, osoby zaczynają swoją indywidualną praktykę bioenergoterapeutyczną lub działają na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Koszt  kursu  2500 zł - dla członków stowarzyszenia 2400 zł.

Możliwość wnoszenia opłat za kurs w ratach. Dla osób płacących za całość kursu do 7 dni przed jego rozpoczęciem 100 zł rabatu.

Dla osób powtarzających koszt kursu 50% ww. ceny.

Konto: PKO BP S.A. I O/Wrocław: 52 1020 5226 0000 6302 0155 5457

 Weekendowe powtórkowe zajęcia z bioenergoterapii przygotowujące do zdania egzaminu na stopień czeladnika w izbie zawodowej (16 godzin lekcyjnych ).