Biorad

Statut stowarzyszenia

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Działanie na rzecz wszechstronnego poznania, rozwoju i racjonalnego wykorzystania zjawisk radiestezyjnych, biotronicznych, fitotronicznych, geotronicznych, biocenotycznych, bioenergetycznych, ekologicznych, astrologicznych i pokrewnych.
 2. Prowadzenie działalności na rzecz rozwijania osobowości, kształtowania etyki oraz zaangażowania postaw moralnych i obywatelskich swoich członków.

Stowarzyszenie osiąga swoje cele głównie przez:

 1. Popularyzację w społeczeństwie radiestezyjnej ochrony środowiska, szkodliwego wpływu zjawisk dotychczas mało poznanych lub pomijanych.
 2. Organizowanie prac, badań, doświadczeń i obserwacji oraz studiowanie osiągnięć z zakresu radiestezji i dziedzin pokrewnych.
 3. Organizowanie teoretycznych i praktycznych szkoleń, kursów, treningów dla zainteresowanych.
 4. Badanie i rozwijanie zdolności i umiejętności radiestezyjnych, bioterapeutycznych oraz innych pokrewnych predyspozycji członków Stowarzyszenia.
 5. Organizowanie spotkań, zjazdów, Festiwali Zdrowia i Targów Medycyny Naturalnej, wczasów terapeutycznych, konferencji, sympozjów, narad, odczytów, wystaw itp. na cele statutowe, a także dla wymiany i wzbogacenia doświadczeń.
 6. Współdziałanie z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi i jednostkami gospodarczymi w zakresie stosowania metod radiestezyjnych, bioenergetycznych oraz pokrewnych.
 7. Wydawanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i popularyzatorskich, dla potrzeb stowarzyszenia.
 8. Prowadzenie prac w zespołach i pracowniach specjalistycznych.
 9. Udzielanie społecznie nieodpłatnych fachowych porad i konsultacji.
 10. Tworzenie i prowadzenie biblioteki oraz czytelni fachowych wydawnictw.
 11. Działanie na rzecz zwalczania przejawów patologii społecznej w ramach działalności Stowarzyszenia.
 12. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń, kursów i usług radiestezyjnych, bioterapeutycznych i pokrewnych na cele statutowe.

Statut Stowarzyszenia

 

Władze stowarzyszenia:

ZARZĄD

 • Magdalena Zagórska – prezes
 • Stanisław Fuławka – wiceprezes
 • Antoni Szczerba – członek prezydium
 • Magdalena Skrobisz – sekretarz
 • Jolanta Różycka – skarbnik                      

KOMISJA REWIZYJNA

 • Michał Walczak – przewodniczący
 • Dorota Szydełko – wiceprzewodnicząca
 • Iwona Wąsowicz – członek

SĄD KOLEŻEŃSKI I I II INSTANCJI

 • wakat – przewodniczący
 • Janina Sadowicz – wiceprzewodnicząca
 • Antoni Płócieniczak – sekretarz
 • Urszula Kalisz – członek
 • Anna Kazimierczuk – członek
 • Andrzej Rozenkowski – członek
 • Witold Nowakowski – członek