Kurs

Radiestezja

„BIORAD” Stowarzyszenie Radiestezji i Bioterapii organizuje cyklicznie od wielu lat kursy radiestezji. Oprócz warsztatów weekendowych na temat podstaw wahadlarstwa są to również profesjonalne kursy przygotowujące do zdania egzaminu na stopień czeladnika w zawodzie radiestety obejmujące 6 spotkań weekendowych plus jedno spotkanie weekendowe miesiąc przed terminem egzaminu. Kursy są prowadzone w siedzibie stowarzyszenia. Przed rozpoczęciem kursu badamy predyspozycje uczestników w kierunku radiestezji.

Kurs wahadlarstwa na potrzeby własne

Weekendowy kurs obejmujący 16 godzin lekcyjnych nauczania połączonych z licznymi ćwiczeniami i zajęciami praktycznymi z wykorzystaniem przyrządu radiestezyjnego, jakim jest wahadło. Przeznaczony jest dla osób zainteresowanych radiestezją oraz stosowaniem technik radiestezyjnych opartych na pracy wahadłem w różnych dziedzinach swojego życia. Uczestnik kursu ma możliwość zapoznania się z różnymi typami wahadeł oraz ich przeznaczeniem, poznaniem metody fizycznej i mentalnej pracy wahadłem, doborem wahadła do wykonania różnorodnych prac radiestezyjnych. Dodatkowo omawiane są podstawowe prawa radiestezji i różnego rodzaju skale pomiarowe oraz biometry i ich zastosowanie.

Prowadzony w siedzibie stowarzyszenia w godzinach od 9:00 do 19:00.
Zapisy przyjmuje:
Magdalena Zagórska tel. 796 364 707,
sekretariat BIORAD - e-mail biorad@biorad.wroclaw.pl Tel. 71 372 37 11

  • 07-08 maja 2023 r. sobota/niedziela

start: godz. 10.00
zakończenie: godz. 18.00

Zapisy przyjmuje:
Magdalena Zagórska tel. 796 364 707,
sekretariat BIORAD - e-mail biorad@biorad.wroclaw.pl Tel. 71 372 37 11

Koszt kursu - 500 zł.

Zadatek w wysokości 200 zł  płatny do tygodnia przed rozpoczęciem kursu.

Konto: PKO BP S.A. I O/Wrocław: 52 1020 5226 0000 6302 0155 5457

Radiestezja - podstawy (stopień I)

Spotkania odbywają się w trzy kolejne weekendy (60 godzin lekcyjnych) – kurs przeznaczony dla osób, które chcą zadbać lepiej o zdrowie swoje i swoich najbliższych, nauczyć się prawidłowej pracy z wahadłem oraz stosowaniem technik radiestezyjnych w różnych dziedzinach swojego życia, w tym w bioenergoterapii. Kurs składa się z szeregu wykładów połączonych z licznymi ćwiczeniami i zajęciami praktycznymi z wykorzystaniem przyrządów radiestezyjnych.

Zajęcia odbywają się w CS Natura Tour Sp. z o.o.
Centrum Konferencyjno Szkoleniowe Wrocław
ul. Boczna 12 (okolice Dworca Głównego PKP)
50-502 Wrocław

Wybrane zagadnienia jakie będą omawiane na kursie Radiestezja – podstawy:

 • Przedstawienie, czym jest radiestezja i do czego jest przydatna. Pojęcia: geotronika, biotronika, fitotronika. Pojęcie „polaryzacji”, wykonanie ekranu neutralnego do prowadzenia ćwiczeń.
 • Dobór indywidualnego sprzętu radiestezyjnego (wahadła) do podstawowych ćwiczeń. Wyznaczenie indywidualnej długości fali, programowanie wahadła.
 • Wahadła proste – omówienie budowy. Metody posługiwania się wahadłem, podstawowe ruchy wahadła i ich interpretacja.
 • Metoda fizyczna – bierna pracy z wahadłem.
 • Metoda mentalna pracy z wahadłem. Omówienie konwencji mentalnej (orientacja mentalna, nastawienie mentalne) i logiki stawiania pytań.
 • Bezpieczna praca sprzętem radiestezyjnym. Omówienie podstawowych zasad BHP.
 • Wpływ różnych czynników na skuteczność prac radiestezyjnych.
 • Kolory radiestezyjne (częstotliwości) i ich badanie przy pomocy wahadła z fikcyjnym stożkiem lub uproszczonego wahadła uniwersalnego. Znaczenie kolorów w zdrowiu człowieka.
 • Podział, budowa i przeznaczenie wahadeł (proste, specjalne, uniwersalne). Wahadła egipskie Ozyrys, Karnak, Izis i ich różne odmiany.
 • Prawa w radiestezji: prawo cienia, prawo sympatii, prawo biskupa, prawo serii – ćwiczenia praktyczne.
 • Skale pomiarowe w radiestezji. Biometry i diagramy – rodzaje, pomiary. Sprawdzanie wyników biometrem. Praktyka radiestezyjna z biometrami.
 • Źródła promieniowania radiestezyjnego i wpływ tego promieniowania na organizmy żywe i materię nieożywioną.

Prowadzony przez Bogusława Walczaka Mistrza Radiestezji oraz Ryszarda Gontowicza Mistrza Radiestezji i Bioenergoterapii w godzinach od 9:00 do 18:00.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia.

Zapisy przyjmuje w godzinach 10.00-18.00:
Magdalena Zagórska tel. 796 364 707,
sekretariat BIORAD -Tel. 71 372 37 11 
e-mail biorad@biorad.wroclaw.pl 

 • 07-08, 14-15, 21-22 września 2024 r.

Program godzinowy kursu: sobota godz. 9.00-19.00 (przerwa godz. 14.00-15.00); niedziela godz. 9.00-17.00.

Zapisy przyjmuje w godzinach 10.00-18.00 (w dni robocze):
Magdalena Zagórska tel. 796 364 707,
sekretariat BIORAD - Tel.  71 372 37 11
e-mail biorad@biorad.wroclaw.pl 

Koszt całego kursu 1500 zł - dla członków stowarzyszenia 1450 zł.

Zadatek w wysokości 300 zł  płatny do tygodnia przed rozpoczęciem kursu.

Dla osób powtarzających kurs koszt 50% ww. opłat.

Konto Stowarzyszenia: PKO BP S.A. I O/Wrocław: 52 1020 5226 0000 6302 0155 5457

Radiestezja - kurs zawodowy (stopień II)

którego ukończenie pozwala na przystąpienie do zdania egzaminu na stopień czeladnika w zawodzie radiestety – łącznie 6 kolejnych spotkań weekendowych (120 godzin lekcyjnych). Przeznaczony jest dla osób zainteresowanych profesjonalną działalnością, w tym uzyskaniem dyplomu czeladniczego w zawodzie radiesteta. Wiedza zdobyta na kursie pozwala przygotować się do egzaminu czeladniczego.

I część kursu : Radiestezja – podstawy (stopień I)

II część kursu: Radiestezja – zawodowa – dla zaawansowanych (stopień II) 

Uczestnik uzyskuje certyfikat ukończenia kursu.

Wybrane zagadnienia jakie będą omawiane na kursie Radiestezja – zawodowa – dla zaawansowanych:

 • Wahadło uniwersalne – budowa i zasada działania. Posługiwanie się wahadłem uniwersalnym – ćwiczenia praktyczne. Zastosowanie wahadła uniwersalnego w terapii – przekaz energetyczny bezpośrednio na człowieka, na odległość i poprzez zdjęcie.
 • Prowadzenie pomiarów w terenie i ocena występujących promieniowań. Wyznaczenie stref o różnym natężeniu promieniowań, wskazanie miejsca na budowę domu.
 • Poszukiwanie wody. Wyznaczanie optymalnego punkt poboru wody – „OPPW”. Badanie ujęcia wody. Ustalenie kierunku przepływu wody, głębokości zalegania wody, miąższości warstwy wodonośnej, wydajności. Ocena jakości wody.
 • Teleradiestezja – lokalizacja cieków na mapie, poszukiwanie przedmiotów.
 • Dokumentacja badań radiestezyjnych – ekspertyzy domu, działki. Podstawowe informacje z zakresu geodezji. Czytanie map i sporządzanie szkiców.
 • Podstawy chromoterapii radiestezyjnej.
 • Neutralizacja promieniowania geopatycznego – odpromienniki naturalne i techniczne. Omówienie rodzajów i zasad działania. Strojenie odpromienników i ich konserwacja.
 • Sposoby optymalnego prowadzenie prac radiestezyjnych. Zalecenia dotyczące odpowiedniego doboru sprzętu radiestezyjnego, biometrów. Doskonalenie techniki pomiarów radiestezyjnych. Zastosowanie i wykorzystanie różnych wahadeł w praktyce.

Prowadzony w siedzibie stowarzyszenia przez Bogusława Walczaka Mistrza Radiestezji i Ryszarda Gontowicza Mistrza Radiestezji i Bioenergoterapii w godzinach od 9:00 do 19:00.

Zapisy przyjmuje w godzinach 10.00-18.00:
Magdalena Zagórska tel. 796 364 707,
sekretariat BIORAD - Tel. 71 372 37 11
e-mail biorad@biorad.wroclaw.pl 

 • 25-26 maja, 01-02, 22-23 czerwca 2024 r.

  Kolejna edycja
 • 12-13, 19-20, 26-27 października 2024 r.

 • Program godzinowy kursu:
  sobota godz. 9.00-19.00 (przerwa obiadowa - godz. 14.00-15.00)
  niedziela godz. 9.00-17.00.

Zapisy przyjmuje w godzinach 10.00-18.00 (w dni robocze):
Magdalena Zagórska tel. 796 364 707,
sekretariat BIORAD - Tel. 71 372 37 11
e-mail biorad@biorad.wroclaw.pl 

Koszt kursu 1500 zł - dla członków stowarzyszenia 1450 zł.

Zadatek w wysokości 300 zł  płatny do tygodnia przed rozpoczęciem kursu.

Dla osób powtarzających kurs koszt 50% ww. opłat.

Konto Stowarzyszenia: PKO BP S.A. I O/Wrocław: 52 1020 5226 0000 6302 0155 5457

Radiestezja - powtórka

Weekendowe powtórkowe zajęcia z radiestezji przeprowadzane miesiąc przed egzaminem, przygotowujące do zdania egzaminu w izbie zawodowej w Rybniku (16 godzin lekcyjnych).

Prowadzony w siedzibie stowarzyszenia przez Bogusława Walczaka Mistrza Radiestezji i Ryszarda Gontowicza Mistrza Radiestezji i Bioenergoterapii w godzinach od 9:00 do 19:00.
Zapisy przyjmuje:
Magdalena Zagórska tel. 796 364 707,
sekretariat BIORAD - e-mail biorad@biorad.wroclaw.pl Tel. 71 372 37 11

 • Brak jeszcze ustalonego terminu kursu

Zapisy przyjmuje w godzinach 10.00-18.00:
Magdalena Zagórska tel. 796 364 707,
sekretariat BIORAD -Tel. 71 372 37 11
e-mail biorad@biorad.wroclaw.pl 

Koszt zajęć - 500 zł