Kurs

Terapie Misami

Masaż dźwiękiem mis i gongów jest terapią całkowicie naturalną. Pochodzi z Tybetu i jest stosowany od kilku tysięcy lat. W tradycji tybetańskiej  za leczniczy uznawany jest nie tylko dźwięk ale i wibracja wytwarzana przez misy.
Ta subtelna ”muzyka” mis to wielotony posiadające niezwykłą siłę oddziaływania. Ta siła powoduje, że dźwięk i wibracja docierają do każdej komórki masowanej osoby. Komórki wchodzą w drgania rezonansowe uzyskując głębokie oczyszczenie i nastrojenie do wibracji zdrowia.
Tą drogą zdrowe komórki ulegają wzmocnieniu, chore natomiast się regenerują.
Procesy powyższe wspomaga wytworzony w ciele i umyśle stan głębokiego relaksu alfa.
Do prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia masażu należy używać mis, które mają potwierdzone odpowiednim certyfikatem pożądane częstotliwości.

Szkolenia prowadzi: dyplomowany nauczyciel i instruktor Terapii Dźwiękiem mgr Urszula Kalisz

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym ukończyłam Geologię ze specjalizacją hydrogeologia i geologia inżynierska.
Ponadto pochodzę z Rodziny wykształconych profesjonalnie muzyków i lekarzy.
Moja karma rodowa w związku z powyższym mocno wpłynęła na moje od lat kultywowane pasje.
W latach 2001-2009 uczyłam się masażu dźwiękiem w Akademii Dźwięku Petera Hessa, niemieckiego fizyka, który udał się do dalekiej Azji, by poznać tam tajniki Masażu Misami i technologię produkcji Mis (ten rodzaj masażu stosowany jest tam od kilku tysięcy lat). W Akademii nabyłam wzorcowy komplet mis kutych ręcznie o bardzo szerokim a jednocześnie precyzyjnym sposobie oddziaływania. Nieprzerwanie, od pierwszych dni nauki w Akademii praktykowałam i poszerzałam swoje umiejętności z dziedziny energetyki człowieka i nabywałam wiedzę od praktykujących w pokrewnych dziedzinach fachowców (lekarzy, astrologów, fizjoterapeutów).
Równolegle z Akademią Dźwięku, włączyłam naukę u Instruktora Ryszarda Zdziocha, który od 2006 roku jest wykładowcą Terapii Dźwiękiem Mis i Gongów, jednocześnie będąc aktywnym praktykiem jak również wykładowcą w Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia we Wrocławiu.
W roku 2014 ukończyłam u niego kurs Pierwszego i Drugiego stopnia gry na Gongu (kurs opracowany wspólnie z Profesorem Maciejem Adamskim).
W 2021 roku przystąpiłam do Nauczycielskiego Kursu Terapii dźwiękiem w zakresie: MASAŻ DŹWIĘKIEM MIS. Jestem więc Nauczycielem i Instruktorem i tak jak stroiciel stroi fortepian, ja stroję człowieka.

Termin zostanie podany w krótce

Zapisy na kurs przyjmuje w godzinach 10.00-18.00:
sekretariat BIORAD - tel. 71 372 37 11
e-mail biorad@biorad.wroclaw.pl, biorad.wroclaw@gmail.com
Jolanta Różycka Tel. 609 673 787,
Magdalena Zagórska Tel. 796 364 707

Promocyjna cena kursu - 1000 zł.

W ramach kursu uczestnicy otrzymają skrypt oraz dyplomy ukończenia kursu.

Zadatek w wysokości 200 zł  płatny do tygodnia przed rozpoczęciem kursu.

Konto Stowarzyszenia: PKO BP S.A. I O/Wrocław: 52 1020 5226 0000 6302 0155 5457