Biorad

Historia Stowarzyszenia

Rys historyczny działalności Stowarzyszenia Radiestezji i Bioterapii we Wrocławiu w latach 1982 – 2012

BIORAD Stowarzyszenie Radiestezji i Bioterapii we Wrocławiu wywodzi się z KLUBU PARAPSYCHOLOGII, który został założony we wrześniu 1982 roku, przy znanym wówczas Klubie Dziennikarza, przy ulicy Świdnickiej. Patronat nad KLUBEM PARAPSYCHOLOGII objęło TOWARZYSTWO SPOŁECZNO – KULTURALNE DZIENNIKARZY we Wrocławiu.
Założycielem i pierwszym prezesem KLUBU PARAPSYCHOLOGII był młody naukowiec z Politechniki Wrocławskiej, dr Zbigniew Królicki, obecnie profesor zwyczajny. Współzałożycielem i wiceprezesem Klubu był dr Janusz Eichler, również pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej.
Nowo powstały ośrodek był bardzo ważny dla wszystkich, którzy w zmaterializowanym, pełnym agresji i chaosu świecie – a był to czas stanu wojennego – szukali czegoś, co przywróciłoby im harmonię, poczucie wolności ducha i dało wiedzę o zdrowym sposobie życia. Spotkania klubowiczów były, jak dotarcie wędrowca do ożywczego źródła.
W sali NOT-u odbywały się piątkowe wykłady i spotkania z niezwykłymi ludźmi, na które przychodziły setki słuchaczy. W czasach, gdy w księgarniach nie było żadnej literatury na temat radiestezji, rozwoju duchowego, medytacji czy terapii naturalnych, wykłady Jana Putkowskiego, Wiesława Kornalewicza, Stanisława Rzewuskiego czy Lecha Emfazego Stefańskiego były cenną skarbnicą wiedzy.
Nasi specjaliści uczyli się od najlepszych wykładowców i praktyków z kraju i zagranicy: takich, jak: biomagnetyzer prof. Johannes Hubertus Rongen; ukraiński lekarz ortopeda Anatolij Jurczenko, który prowadził u nas kursy masażu i technik manualnych; hinduski prof. Ravi Javalgekar z Bombaju, który wprowadzał nas w tajniki jogi leczniczej, wraz ze współpracującą z nim Krystyną Sikorą – Jedlińską.
Spod Bełżca przyjeżdżał znakomity bioterapeuta i radiesteta Jan Putkowski.

W roku 1987 KLUB PARAPSYCHOLOGII zmienił nazwę na KLUB PSYCHOTRONIKI.
Klub nie miał własnego lokalu i wkrótce rozpoczął się okres wędrówki.
Początkowo spotkania odbywały się w pomieszczeniach Prasy przy Podwalu, następnie w Klubie „Pod Ćwiekiem” Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST, a także w Szkole Samochodowej.
Zmieniali się prezesi: Zdzisław Brzozowiec, Andrzej Kozłowski, Adam Kołacz, którzy pozostawili swój wkład w rozwój klubu.
Mimo wielu przeprowadzek i zmian nazwy naszej organizacji zawsze mieliśmy ten sam charakter stowarzyszenia otwartego dla wszystkich, którzy pragnęli do nas przyjść, którzy interesowali się profilaktyką zdrowia, rozwijaniem swoich uzdolnień w dziedzinach zwanych niekonwencjonalnymi lub też całkiem konwencjonalnie chcieli spędzić czas w atmosferze pełnej życzliwości i zrozumienia drugiego człowieka.
Nadal odbywały się otwarte wykłady i kursy popularyzujące tak potrzebną wiedzę, powstawały także nowe sekcje.
Prowadzona przez Wojciecha Drewniaka i Zdzisława Brzozowca joga z medytacjami wzmacniała ciało i ducha.
Robert Warzecha prowadził Tai-Chi – chińskie ćwiczenia zdrowotne stylu YANG.
 

W latach 1987-1992 prezesem był Adam Kołacz. Dzięki jego staraniom zorganizowano w 1990 r., w okresie Świąt Bożego Narodzenia, 10-dniowe szkolenia wyjazdowe w Polanicy Zdroju, w DW „Rzemieślnik”.
W roku 1992 rozpoczął się okres stabilizacji Klubu, ponieważ na drodze przetargu uzyskano lokal przy ul. Ofiar Oświęcimskich 44a/8 we Wrocławiu.  Dużym nakładem pracy i fachowych umiejętności członków klubu wyremontowano bardzo zdewastowany lokal i można było rozszerzyć działalność o: regularne wykłady piątkowe, nowe pracownie i dyżury, a także przyjęcia tych osób, które potrzebowały pomocy.
Działało wówczas wiele pracowni, które zajmowały się: bioterapią, radiestezją, dotykiem dla zdrowia, jogą, medytacją, rozwojem duchowym, aromaterapią, kartomancją, świecowaniem uszu, zielarstwem.
W 1992 r. została także  zmieniona nazwa klubu na Stowarzyszenie Radiestezyjno-Bioterapeutyczne.

W roku 1992 prezesem Stowarzyszenia został Henryk Wielgosz i piastował to stanowisko nieprzerwanie do końca roku 2020.
W roku 2001 została ponownie zmieniona nazwa Stowarzyszenia. Przyjęto nazwę: BIORAD Stowarzyszenie Radiestezji i Bioterapii we Wrocławiu.
Wiodącymi dziedzinami działalności stowarzyszenia od początku była bioterapia i radiestezja.

PRACOWNIA BIOTERAPII rozpoczęła działalność w październiku 1982 roku pod kierownictwem inż. Jana Ligaszewskiego. Jan Ligaszewski, niezwykle utalentowany i mądry nauczyciel, podczas spotkań środowych prowadził  medytacje, szkolenia rozwoju duchowego, przekazywał umiejętność przeprowadzania zabiegów bioterapeutycznych.
W roku 1983 utworzył szkołę biomagnetyzmu pod nazwą: Wrocławska Szkoła Biomagnetyzmu AI KI DO, która zrzeszała wybrane grono osób obdarowanych umiejętnością uporządkowania energii własnej, wzmacniania i przekazywania bioenergii osobom zgłaszającym się o poradę.
W tym czasie wykłady i zajęcia praktyczne z zakresu biomagnetyzmu  prowadził prof. Johannes Hubertus Christiaan Rongen  – Generalny Konsultant i Ekspert do Spraw Bioenergoterapii.
Z tej szkoły wywodzili się bioterapeuci: Zbigniew Królicki, Janusz Eichler, Henryk Wielgosz, Zofia Zelman, Krystyna Nosal, Lidia Koprowska, Urszula Rutkowska, Krystyna Węgłowska-Rzepa, Krzysztof Świercz, Maria Iwankiewicz, Józef Maliszewski, Grażyna Opoka i Grażyna Wieczorek.
Biomagnetyzer Johannes Rongen i jego uczniowie udzielali zabiegów bioterapeutycznych w pomieszczeniach Klubu Dziennikarza przy ul. Świdnickiej.  Zabiegi, cieszące się wielkim powodzeniem, odbywały się w jedną z sobót i niedziel każdego miesiąca, od jesieni roku 1983 oraz w 1984 do połowy roku 1985.
Następnie, dzięki Ryszardowi Unoldowi, prezesowi KLUBU ESTEZIS, zabiegi bioterapeutyczne prowadzone były w sali przy Wytwórni Filmów Fabularnych oraz w pomieszczeniach kina przy ulicy Partyzantów.  Przebieg i skuteczność zabiegów była obserwowana, rejestrowana przez lekarzy i oceniana wysoko.
Jan Ligaszewski i Henryk Wielgosz są autorami książki : „BIOMAGNETYZM AI KI DO”, wyd. 1991 r.
Z początkiem roku 1996 Jan Ligaszewski z powodów zdrowotnych przekazał prowadzenie Pracowni Biorterapii Zofii Zelman.
Henryk Wielgosz, wieloletni prezes naszego Stowarzyszenia był organizatorem, kierownikiem i wykładowcą kursów bioenergoterapii, przygotowujących do zawodu. W szkoleniach przygotowujących do zawodu uczestniczyli także Antoni Szczerba i Mirosław Budziński, jako instruktorzy DOTYKU dla ZDROWIA.
Cenionym bioterapeutą był Bronisław Orłowski,  natomiast lekarz med. Andrzej Janas z wielkim oddaniem i wiedzą pomagał ludziom poszukującym pomocy zdrowotnej. Wiele interesujących metod bioterapeutycznych wniósł aktywnie działający w Stowarzyszeniu Bogusław Mikołajczak.

PRACOWNIA RADIESTEZJI
Bardzo silną dziedziną w naszym Stowarzyszeniu jest radiestezja.
Znakomity radiesteta Zdzisław Królikowski testował uzdolnienia kandydatów pragnących znaleźć się w sekcji bioterapii lub radiestezji.
Tadeusz Moszyński prowadził Pracownię Radiestezyjną od założenia Stowarzyszenia do roku 2021. Był też organizatorem i kierownikiem kursów radiestezyjnych, przygotowujących do zawodu.
Duży wkład w rozwój radiestezji wniósł Bogdan Przybytniak, Zbigniew Krukowski, Michał Szydełko, Marek Chynał i Jan Waliłko.
Tadeusz Moszyński i Jan Waliłko są autorami książki: „Jak można nauczyć się radiestezji zawodowej i jak wybudować dom, aby był w nim zdrowy klimat”.
Stowarzyszenie współpracowało z firmą Baja z Warszawy poprzez zabezpieczenia uczestników radiestezji w bardzo dobry profesjonalny sprzęt radiestezyjny, który produkował osobiście Józef Baj. Po jego śmierci firmę przejęła Barbara Leśniewska i Aleksandra Gadek.
Nasi radiesteci prowadzili badania pól wirowych z radiestetami Andrzejem Świąciem i Gracjanem Kuźmiakiem.

Pracownię SIŁY ŻYCIA – prowadziła Zofia Zelman od roku 1997 do 2010.
Pracownia została utworzona po podziale Pracowni Bioterapii na dwie sekcje – bioterapii i rozwoju duchowego, ze względu na napływ nowych członków zainteresowanych rozwojem świadomości ciała i ducha. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia podnoszące sprawność ciała i umysłu, np. kinezjologia wg Paula Denissona, Wibrogimnastyka, ćwiczenia oddechowe i medytacje.
Spotkania odbywały się początkowo w każdą środę, a następnie, co drugą środę miesiąca, aby umożliwić kontynuację pracowni bioenergoterapii, a także prowadzenie kursów przygotowujących do zawodu bioterapeuty, organizowanych przez Henryka Wielgosza.
Zofia Zelman, mistrz – praktyk NLP, prowadziła kursy NLP, warsztaty HUNY i wykłady na kursach bioterapii przygotowujących do zawodu.
Po roku 2010 pracownię rozwoju duchowego przejęła Elżbieta Szmyd i Zofia Grodzka.

DOTYK DLA ZDROWIA – prowadził od roku 1983 Antoni Szczerba, dyplomowany instruktor fizjoterapii.
„Dotyk dla Zdrowia”, metodę łączącą medycynę akademicką i tradycyjną medycynę chińską udostępniał Antoni Szczerba na specjalnych kursach.
Współpracowali z nim Bronisław Orłowski oraz Mirosław Budziński, fizjoterapeuta po Studium Medycznym.
W następnych latach w szkoleniach, a także zabiegach kinezjologii i Dotyku dla Zdrowia aktywnie uczestniczyły Alicja Moszyńska, Elżbieta Wiśniewska i Jolanta Różycka.

AROMATERAPIA, ŚWIECOWANIE USZU – pracownię prowadziła Alicja Moszyńska, dyplomowana aromaterapeutka. Udzielała porad aromaterapeutycznych, doradztwa na podstawie widzenia aury oraz wróżenia z kart tarota i klasycznych. Robiła masaże z pomocą olejków eterycznych. Stosowała także świecowanie i lejkowanie uszu z zastosowaniem olejków eterycznych.
Terapię świecowania uszu po raz pierwszy w Polsce przedstawił Adam Wiśniowiecki, który przyjechał z Kanady, gdzie został wtajemniczony w metodę wytwarzania świec Indian Hopi. Alicja Moszyńska zaprosiła pana Adama do naszego Stowarzyszenia i tu miał początek rozpowszechniony na całą Polskę zabieg świecowania uszu.

JOGA LECZNICZA – prowadziła Iwona Gawlicka, uczennica Ravi’ego Javalgekar’a. Otrzymała dyplom instruktora jogi wydany przez Instytut Kundalini w Luknow w Indiach. Iwona Gawlicka z upoważnienia Raviego kontynuowała jego metodę – jogę leczniczą.

CHI  KUNG – chińską gimnastykę zdrowotną, prowadziła Yen Feng Gao, mistrzyni w tej dyscyplinie.

TAI CHIchińskie ćwiczenia zdrowotne styl YANG, prowadził Robert Warzecha. Tai Chi cieszyło się dużym powodzeniem jako bardzo dobra metoda poprawy energetyki organizmu, uzyskania poprawy stanu zdrowia i harmonii wewnętrznej.

TARGI NIEZWYKŁOŚCI i SYMPOZJA
Stowarzyszenie Radiestezji i Bioterapii samodzielnie trzykrotnie zorganizowało Sympozja Niekonwencjonalne, które odbyły się w Szkole Pielęgniarskiej przy ul. Stawowej, Wyższej Szkole Pedagogicznej przy ul. Dawida i w gmachu Politechniki Wrocławskiej, Wydział Chemii.
Stowarzyszenie BIORAD wielokrotnie uczestniczyło w Targach Niezwykłości w Hali Stulecia. Podczas Targów prowadziło pokazy, wykłady, zapisy na kursy radiestezji zawodowej, a także chodzenie po żarach.

SYMPOZJUM 1995
I Sympozjum 30 IX – 1X 95 zaowocowało książką, w której zamieszczono wszystkie wykłady wygłoszone podczas dwudniowego spotkania.
Książka liczy 268 stron, nosi tytuł: I SYMPOZJUM 30 IX – 1 X 95 NATURALNE METODY ZACHOWANIA ENERGII ŻYCIA I DROGI ROZWOJU DUCHOWEGO
Wyd. Stowarzyszenie Radiestezyjne we Wrocławiu.
Redakcja Zofia Zelman i Henryk Wielgosz. Korekta Zofia Zelman.

II SYMPOZJUM rok 1996 zostało zorganizowane wspólnie ze STOWARZYSZENIEM ARCHITEKTÓW I EKOLOGÓW „ZDROWY DOM”.
Została wydana książka, licząca 306 stron. Książka zawiera wykłady wygłoszone podczas Sympozjum i nosi tytuł: W ZDROWYM ŚRODOWISKU ZDROWY CZŁOWIEK.
Redakcja Zofia Zelman, Henryk Wielgosz, Dariusz Młynarczyk.
Korekta Zofia Zelman.
Podczas I i II Sympozjum atrakcją wieczorną pierwszego dnia było chodzenie po ogniu i żarach.

W  roku 2007 JUBILEUSZ XXV LECIA
XXV lat Stowarzyszenia Radiestezji I Bioterapii we Wrocławiu obchodzone było w Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu przy ul. Pretficza 24.
W organizację Jubileuszu zaangażowany był cały Zarząd BIORAD, sekretariat i aktywni prowadzący Pracownie.
W Jubileuszu uczestniczyli naczelni redaktorzy czasopisma „Uzdrawiacz” i „Poradnika Uzdrawiacza”- Stanisław Leśny i Agnieszka Kamska.
Uroczystości zaszczycił prezydent Federacji Stowarzyszeń Radiestezji i Bioterapii Aleksander Kaczmarek, a także Konsultant do spraw bioenergoterapii w Polsce Johannes Hubertus Rongen.
Wykłady prowadzili: Marek Rymuszko, Agnieszka Kamska, Stanisław Leśny, Janusz Zagórski, Andrzej Kaczorowski, dr Agrawali oraz wykładowcy z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń.
Odbyły się również pokazy biegania po szkle w wykonaniu Jona Busza, taniec brzucha i przepiękny koncert mis i gongów tybetańskich.
Obchody trwały dwa dni – w sobotę i niedzielę.
W niedzielę obchody 25-lecia zostały zakończone uroczystą mszą św. w Katedrze Polskokatolickiej, odprawioną przez proboszcza księdza Bogdana Skowrońskiego oraz Jego koncertem pieśni.

W roku 2012JUBILEUSZ XXX LECIA Stowarzyszenia Radiestezji i Bioterapii BIORAD we Wrocławiu –  „WSZYSCY DLA ZDROWIA”
Obchody odbyły się w Klubie Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu, ul. Pretficza 24, sobota 17.11.2012 r.
W obchodach Jubileuszu wzięli udział i wygłosili wykłady znakomici goście: Ewa i Janusz Wilczewscy, Anna Ostrzycka i Stanisław Leśny, redaktorzy naczelni „Nieznanego Świata”.
Johannes Hubertus Rongen, Generalny konsultant i ekspert do spraw bioenergoterapii, wygłosił wykład i przeprowadził seans uzdrawiający. Prelekcje wygłosili również lekarze medycyny: Paweł Błaszczyszyn, Andrzej Janas, dr n. med. Ryszard Kacała, Anna Pokryszko, Waldemara Ostrowska, Kazimierz Pyzia, dr n. med. Elżbieta Rolla.
Aleksander Kaczmarek, prezydent Federacji Radiestezji i Bioterapii przedstawił wykład: Aktualna sytuacja radiestetów i bioterapeutów w Polsce.
18.11 w niedzielę o godz. 12 nastąpiło uroczyste zakończenie Jubileuszu mszą św. w Kościele Polskokatolickim, z modlitwą o uzdrowienie odmówioną przez Ks. Piotra Mikołajczaka.

NIEKONWENCJONALNE SZKOLENA WYJAZDOWE
Dużym powodzeniem cieszyły się organizowane przez Stowarzyszenie letnie wczasy szkoleniowe radiestezyjno-bioterapeutyczne. Prowadzono zwykle dwa turnusy podczas wakacji, z zakwaterowaniem i wyżywieniem w niewielkich pensjonatach, zapewniających dobre warunki pobytu i realizacji programu. Były to atrakcyjne miejsca turystyczne na Dolnym Śląsku: Szczytna Śląska, Borowice koło Karpacza, Podgórzyn i Jangiątków koło Jeleniej Góry, Czarna Góra, Sienna, Stronie Śląskie, Wójtowice, Dańczów, Kudowa – Jeleniów, Duszniki – Blachownia, Szczawno Zdrój oraz wielokrotnie Polanica Zdrój.
10-dniowe turnusy prowadziła Zofia Zelman z Elżbietą Schmyd i Iwoną Gawlicką. Powodzeniem cieszyły się turnusy prowadzone przez Tadeusza i Alicję Moszyńskich, a także przez Henryka i Grażynę Wielgoszów.
Turnusy wczasowe wzbogacane były zajęciami prowadzonymi przez znanych specjalistów z różnych dziedzin: dr Jan Rublewski ze Szczytnej Śląskiej, Ravi Javalgekar, dr Kaczorowski, dr Anatolij Jurczenko, dr Jan Pokrywka, dr Mateusz Wiszniewski, arteterapeuta i wielu innych ciekawych osobistości.

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA
Członkowie naszego Stowarzyszenia dzielili się swą wiedzą i doświadczeniem z czytelnikami „Uzdrawiacza” i „Poradnika Uzdrawiacza”. Alicja Moszyńska w tych czasopismach pisała o swoich doświadczeniach w zastosowaniu olejków eterycznych i świecowaniu uszu, Zofia Zelman o psychostymulacji i NLP. Porady zdrowotne Krystyny Nosal bardzo często ukazywały się na łamach „Uzdrawiacza” i „Poradnika Uzdrawiacza.” Z publikacji w czasopismach korzystały dziesiątki tysięcy czytelników.

Rys historyczny Stowarzyszenia do roku 2012 opracowali: Zofia Zelman. Alicja Moszyńska, Tadeusz Moszyński i Mirosław Budziński

Wrocław, październik – listopad  2022 r.