Radiestezja

Pracownia radiestezyjna

Od wielu lat stowarzyszenie Biorad prowadzi pracownię radiestezyjną, na którą mogą uczęszczać członkowie stowarzyszenia jak, osoby, które ukończyły szkolenia z zakresu radiestezji organizowane przez nasze stowarzyszenie jak i pasjonaci oraz sympatycy radiestezji.

Spotkania w formie warsztatów odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca w siedzibie stowarzyszenia w godzinach 17.00-19:00.

Tematyka poszczególnych spotkań pracowni radiestezyjnej jest bardzo różna.
Obejmuje m.in. badania radiestezyjne (teleradiestezyjne) różnych przedmiotów, produktów, miejsc, urządzeń itd. oraz ich ocenę pod kątem przydatności dla człowieka.
Każde spotkanie poprzedza krótki wykład wprowadzający do tematyki związanej z przedmiotem spotkania. Posumowanie i omówienie wyników badań odbywa się na kolejnym spotkaniu pracowni.

Na koniec każdego spotkania uczestnicy pracowni wymieniają się doświadczeniami ze swojej praktyki i informacjami dotyczącymi różnych „nowości” z zakresu radiestezji oraz dziedzin pokrewnych.