Zostań Członkiem Stowarzyszenia „BIORAD” i dołącz do nas 🙂

Jesteśmy jednym z najstarszych Stowarzyszeń w Polsce, które już blisko 40 lat prowadzi działalność dydaktyczną i usługową z zakresu radiestezji, bioenergoterapii oraz różnych rodzajów terapii manualnych.

Przyłącz się do naszej rosnącej rodziny.

Wymieniaj się wiedzą, doświadczeniami i inspiracjami oraz zgłębiaj razem z nami swoje pasje i zainteresowania.

Przez cały czas naszego istnienia poszerzamy swoje horyzonty w zakresie naszej działalności oraz szukamy nowych ciekawych ścieżek rozwoju jak również osób, które podzielają nasze pasje i chcą się rozwijać na różnych poziomach życia i zgłębiać jego tajniki.

Nasi Członkowie –
– współdecydują o działaniach Stowarzyszenia i dalszym jego rozwoju,
– mogą włączać się w działania Stowarzyszenia jak również realizować własne projekty i pomysły składające się na realizacje naszych wspólnych celów,
– spotykają się na organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach okolicznościowych i wyjazdach, w tematycznych pracowniach warsztatowych i klubach stowarzyszenia,
– mogą uczestniczyć jako przedstawiciele Stowarzyszenia w wystawach, eventach, kiermaszach, konferencjach, targach itp. organizowanych przez inne instytucje, w których bierze udział stowarzyszenie,
– otrzymują rabaty na kursy organizowane przez Stowarzyszenie.

Wysokość składki członkowskiej wynosi:
– dla osób pracujących 100 zł na rok;
– dla osób będących na emeryturze 60 zł na rok.

Składki członkowskie można wpłacać na konto nr:  
PKO BP S.A. I O/Wrocław: 52 1020 5226 0000 6302 0155 5457

Aby przystąpić do Stowarzyszenia należy dostarczyć:
1. wypełnioną deklarację członkowską,
2. dowód wpłaty opłaty członkowskiej za dany rok.

Skany powyższych dokumentów można przesłać e-mailowo na adres: biorad@biorad.wroclaw.pl

Alternatywnie można dokumenty przesłać pocztą na adres:
Stowarzyszenie Radiestetów i Bioterapeutów „BIORAD” ul. Ofiar Oświęcimskich 44a/8 50-059 Wrocław

Bliższe informacje na stronie internetowej www.biorad.wroclaw.pl oraz pod numerami telefonów 609673787, 796364707 lub napisz do nas na adres: biorad@biorad.wroclaw.pl.