Kurs prowadzi dyplomowany nauczyciel i instruktor Terapii Dźwiękiem
mgr Urszula Kalisz.
Termin kursu 23-24 kwietnia 2022 r.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym ukończyłam Geologię ze specjalizacją hydrogeologia i geologia inżynierska.
Ponadto pochodzę z Rodziny wykształconych profesjonalnie muzyków i lekarzy.
Moja karma rodowa w związku z powyższym mocno wpłynęła na moje od lat kultywowane pasje.
W latach 2001-2009 uczyłam się masażu dźwiękiem w Akademii Dźwięku Petera Hessa, niemieckiego fizyka, który udał się do dalekiej Azji, by poznać tam tajniki Masażu Misami i technologię produkcji Mis (ten rodzaj masażu stosowany jest tam od kilku tysięcy lat). W Akademii nabyłam wzorcowy komplet mis kutych ręcznie o bardzo szerokim a jednocześnie precyzyjnym sposobie oddziaływania. Nieprzerwanie, od pierwszych dni nauki w Akademii praktykowałam i poszerzałam swoje umiejętności z dziedziny energetyki człowieka i nabywałam wiedzę od praktykujących w pokrewnych dziedzinach fachowców (lekarzy, astrologów, fizjoterapeutów).
Równolegle z Akademią Dźwięku, włączyłam naukę u Instruktora Ryszarda Zdziocha, który od 2006 roku jest wykładowcą Terapii Dźwiękiem Mis i Gongów, jednocześnie będąc aktywnym praktykiem jak również wykładowcą w Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia we Wrocławiu.
W roku 2014 ukończyłam u niego kurs Pierwszego i Drugiego stopnia gry na Gongu (kurs opracowany wspólnie z Profesorem Maciejem Adamskim).
W 2021 roku przystąpiłam do Nauczycielskiego Kursu Terapii dźwiękiem w zakresie: MASAŻ DŹWIĘKIEM MIS. Jestem więc Nauczycielem i Instruktorem i tak jak stroiciel stroi fortepian, ja stroję człowieka.

Dźwięki Mis i Gongów działają na organizm wielopłaszczyznowo czyli tak na psyche jak i somę.
Najpierw, nad leżącym na brzuchu człowiekiem oczyszczamy odpowiednią Misą pole energetyczne czyli aurę. Następnie, w zależności od celu jaki chcemy osiągnąć, ustawiamy na ciele Misy i lekko uderzając odpowiednimi pałkami, wydobywamy z nich dźwięk.
Clue działania to wielotony wytwarzane z rezonowania Mis.
Wytwarzane wibracje relaksują ciało i duszę dając uczucie relaksu i odprężenia. Ulatują napięcia, zanika stres, uwalniają się traumy zgromadzone w psyche i somie. Łatwiej w tym stania ciała i ducha przechodzimy wszelkie potrzebne do rozwoju transformacje.
Tym samym pozbywamy się zalegających w duszy i ciele dolegliwości oraz chorób. Stajemy się oczyszczeni, pełni wiary w pozytywną przyszłość i lepszy los.
Masaż Misami jest przydatny w leczeniu wielu chorób, w rehabilitacji, w wellness i przede wszystkim działa prewencyjnie na wiele dolegliwości i bóli.

Masaż dźwiękiem mis i gongów jest terapią całkowicie naturalną. Pochodzi z Tybetu i jest stosowany od kilku tysięcy lat. W tradycji tybetańskiej za leczniczy uznawany jest nie tylko dźwięk ale i wibracja wytwarzana przez misy.
Ta subtelna ”muzyka” mis to wielotony posiadające niezwykłą siłę oddziaływania. Ta siła powoduje, że dźwięk i wibracja docierają do każdej komórki masowanej osoby. Komórki wchodzą w drgania rezonansowe uzyskując głębokie oczyszczenie i nastrojenie do wibracji zdrowia.
Tą drogą zdrowe komórki ulegają wzmocnieniu, chore natomiast się regenerują.
Procesy powyższe wspomaga wytworzony w ciele i umyśle stan głębokiego relaksu alfa.
Do prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia masażu należy używać mis, które mają potwierdzone odpowiednim certyfikatem pożądane częstotliwości.

Promocyjna cena kursu – 1000 zł.
W ramach kursu uczestnicy otrzymają skrypt oraz dyplomy ukończenia kursu.

Zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia Radiestetów i Bioenergoterapeutów „Biorad”.

Bliższe informacje pod numerami telefonów 609673787, 796364707 lub napisz do nas na adres: biorad@biorad.wroclaw.pl, biorad.wroclaw@gmail.com