Przedstawiamy projekt nowego Statutu Stowarzyszenia, który zostanie przedstawiony do zaakceptowania na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, planowanym w listopadzie br.

Prosimy o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu.

Adres strony Facebook, na której znajduje się projekt statutu

https://www.facebook.com/biorad.biorad

Z góry serdecznie dziękujemy.

BIORAD