Równowaga w środowisku życia człowieka, zwierząt, roślin i gleb

mgr inż. Witold Nowakowski

Główną nasza ideą jest przywracanie równowagi w środowisku życia człowieka, zwierząt, roślin i gleb poprzez wykorzystanie współistniejącego z nami świata mikroorganizmów, czyli potocznie mówiąc probiotycznych mikroorganizmów, a więc setek gatunków i szczepów bakterii (m.in. kwasu mlekowego), grzybów promieniowców, drożdży i inny.

Ponadto propagujemy działania promocyjne, edukacyjne i wdrożeniowe w zakresie poprawy naszego szeroko pojętego środowiska naturalnego – rolniczego jak i ekosystemu miejskiego z jego mieszkańcami.

W ramach działania Sekcji Prozdrowotnej przy „Bioradzie” propagujemy też i inne idee służące poprawie naszego Zdrowia.

tel. 512 036 498